najaar 2021

beste mensen,

Aan de vooravond van herfst en winter en na een zeer slopend covid-periode komen we nog eens aankloppen met een aantal tips waarvan we denken dat ze, individueel voor elk van ons, een boost kunnen geven om de komende maanden vlot door te komen.

Wij staan voor een griepperiode, een tijd van verkoudheden, maag-darm-infecties en dies meer én het niet voorbij zijn van de coronaproblematiek. De onbekende parameters van hoe erg, wanneer en hoe lang het zal verlopen hebben ons gebracht tot een stramien van " we nemen geen enkel risico" waarbij de essentie niet uit het oog mag verloren gaan.

Bewust van het feit dat een serieus aantal onder ons op één of andere manier en ieder naar zijn constitutionele zwakte toch behoorlijke neveneffecten heeft ondervonden van de vaccins, stellen wij voor:

1/ algemeen blijft IMMUNOFORTE  zijn nut bewijzen in de preventie tegen griep; een basis dosis van tweemaal per week 20 druppels kan naargelang de signalen dat het virus    zeer  heftig zou zijn opgedreven worden naar 20 druppels per dag.

2/ wij denken dat T-FORCE  op dit moment de beste weerbaarheids-stimulator is die zowel voor corona als voor andere, virale, infecties kan ingezet worden; een basis dosis van 2x1 per dag kan ook hier naar 3x1 verhoogd worden als de nood zich opdringt.

3/ CELL FORCE heeft aangetoond, uit onze eigen studie, nuttig te zijn in de strijd tegen vaccin-neveneffecten; een basis dosis van 10 druppels per dag is voldoende.

4/ VITAL PLUS kan voor diegenen die zich fysisch en psychisch uitgeput voelen een opkikker betekenen naar de donkere dagen toe

De overige weersnadsbevorderaars zoals daar zijn ECHINACEA,PROPOLGINSENG, UNCARIA VE/EL en anderen blijven uiteraard hun waarde houden.
Deze tips zijn zeer algemeen: wij weten dat voor ieder van ons, met zijn eigen gezondsheidssituatie, misschien een individuele aanpak nodig is. Aarzel niet om het tevragen; in de mate van ons kunnen willen we graag helpen.
Wij wensen U een een gezond najaar toe

Stephan en Michel